Søk

Tilleggsparametre

Søkbare felter

Ett av de søkbare feltene må starte med et av søkeordene. Skill søkeord med mellomrom. For eksempel "230/276 Schweig"

Filtrere på felter som starter med tekst

Filtrere på felter som eksakt matcher tekst

Søket vil bruke adresse, stedsnavn og poststed som kilder dersom filter_kilde ikke er satt.

REST tjeneste

Geocoding tjeneste

Geocoding tjeneste med tilleggsparametere